De groepen van de zondagsschool zijn gerelateerd aan de groepen van de basisschool.

Jongsten

Leeftijd 4 jaar tot en met groep 3 van de basisschool, de kinderen van groep 3 gaan met kerst naar de middengroep.

Zondagmiddag tijdens de dienst.

Kinderclub

Groep 6 (vanaf januari) en groep 7 en 8 van de basisschool.

Dinsdagavond van 18.45 – 19:30 uur.
(voorbereiding op catechisatie).

Middengroep

Groep 3 (vanaf januari), 4, 5, 6 van de basisschool, kinderen van groep 6 gaan met kerst naar de kinderclub.

Zondagmorgen na de kerkdienst; een half uur
(uitgezonderd avondmaalszondagen).