Vrouwenvereniging A
“Dient de Heere”

Presidente: A. M. Hoogendoorn-van der Spek
Vergadertijd: Dinsdagmiddag; 14.00 – 16.00 uur; om de 2 weken.

Vrouwenvereniging B
“Dient de Heere”

Presidente: A. Visser-van der Beek
Vergadertijd: Woensdagavond; 19.30 – 21:30 uur; ongeveer 2x per maand. Zie voor actuele date Foar ’t Finster.

Jeugdvereniging -16
“Levend Water”

Leiding: J. ten Hoven en G van der Veen
Vergadertijd: Maandagavond; 19.30 – 21:30 uur.

Jeugdvereniging – 16+
“Samen op weg”

Leiding: W. de Haan-Dijkstra en A. Alma
Vergadertijd: 3x per maand op zondagavond; 19.30 – 21.30 uur.