Met dankbaarheid aan de Koning van de Kerk mogen wij u meedelen dat na ongeveer een half jaar de renovatie van ons kerkgebouw gereed is gekomen.

Graag willen wij u uitnodigen om bij de ingebruik name van onze gerenoveerde kerk aanwezig te zijn.

Deze samenkomst wordt gehouden op DV donderdagavond 1 december en begint om 19.30 uur.

We hopen u te mogen ontmoeten!