Mediterend naar de zondag 2024

Er gaat op D.V. zaterdagavond 10 februari van 19.00 uur – 20.00 uur voor de vijfde keer een interkerkelijk gebeuren van start onder de titel ‘mediterend naar de zondag.’ Het zaterdagavondprogramma is een gezamenlijk initiatief van predikanten uit onderscheiden kerkverbanden en wordt gedragen door hun kerkenraden. Het gaat om ds. K.H. Bogerd (herv. gem. Wâlterswâld), ds. G.J. Capellen (CGK Andreasgemeente Damwâld), ds. A.A. Egas (CGK Sionskerk Damwâld) ds. H. de Greef (HHG Wâlterswâld) en ds. A. Snoek (herv. gem. Driezum). Om de beurt leiden de predikanten ‘over hun kerkmuur’ een avond in het kerkgebouw van de gemeente van een ander kerkverband om daar van 19.00 uur tot 20.00 uur een meditatie te verzorgen omlijst met gebed en samenzang. Ds. Egas heeft dit initiatief genomen vanwege zijn verlangen naar het zoeken van eenheid. Hij hoopt samen met zijn collega predikanten dat de avonden in de Fryske Wâlden over en weer goed bezocht worden en een geestelijke eenheid ervaren mag worden. ‘Mediterend naar de zondag’ staat in het teken van ‘De zeven kruiswoorden van de Heiland’; Op zaterdag 10 februari gaat ds. G.J. Capellen in ‘mediterend naar de zondag’ van start in de hervormde kerk te Driezum (Van Sytzamawei 8) aanvang 19.00 uur. De toegang is vrij. Er wordt gecollecteerd voor kinderkoor Shalom en interkerkelijke Connect Jongerenavonden Fryslân. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting. De tweede avond vindt plaats op 23 maart in de hervormde kerk te Wâlterswâld (Tsjerkeloane 34) en wordt verzorgd door Ds. A.A. Egas. De derde avond vindt plaats op 20 april in de CGK Broeksterwâld-Andreasgemeente te Damwâld (Foarwei 19) en wordt verzorgd door Ds. H. de Greef. De vierde avond vindt plaats op 25 mei in de in CGK Sionskerk te Damwâld (Haadwei 127) en wordt verzorgd door K.H. Bogerd. De vijfde avond vindt plaats op 29 juni in de HHG te Wâlterswâld (Sionskerk te Damwald) en wordt verzorgd door
ds. A. Snoek.