De Sionskerk is vanaf heden tot medio november wegens renovatie buiten gebruik. De diensten vinden nu plaats in het
N.H. kerkgebouw “De Ikker”, Hearewei 1, 9104 CR Damwâld. Dit kerkgebouw is kleiner dan de Sionskerk.
Er zijn helaas geen faciliteiten zoals kinderoppas.

Zondags zijn er 2 diensten. 1e 9.30 uur, 2e 14.00 uur.

Wij stellen het zeer op prijs als u eens een dienst van ons bezoekt. Middels deze website proberen we u informatie te geven over
onze kerkelijke activiteiten, verenigingswerk etc. De preken en andere bijeenkomsten worden live uitgezonden en bewaard,
zodat deze op een later tijdstip nog eens te beluisteren zijn.