Met dankbaarheid aan de Koning van de Kerk mogen wij u meedelen dat na ongeveer…

Op D.V. 9 december is het Sionskoor weer aanwezig in ons kerkgebouw met…

“Het Licht der wereld geboren!” Op D.V. vrijdagavond…

Op D.V. 30 december wordt er een orgelconcert gegeven door…

Op D.V. 16 september a.s.is er een zang en
orgelavond in onze kerk!