Welkom/Welcome

Op deze site willen wij u informatie geven over het kerkorgel van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Damwoude.

Het orgel neemt een bela
ngrijke plaatst in de kerk.Christelijk Gereformeerde Kerk te DamwoudeZo is het orgel prominent aanwezig in het begeleiden van de samenzang tijdens de erediensten.
Maar ook zijn er regelmatig orgelconcerten van bekende organisten.
Christelijke Gereformeerde Kerk, Haadwei 127, 9104 BE Damwâld Tel. 0511-422295