Welkom

op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Damwâld.
Ook stellen wij het zeer op prijs als u eens een dienst van ons bezoekt.

W

ij proberen u informatie te geven over onze kerkelijke activiteiten, verenigingswerk etc.
De preken en andere bijeenkomsten worden live uitgezonden en bewaard, zodat deze op een later tijdstip nog eens te beluisteren zijn.

Toegevoegd: foto's Uitje Gemeente en Zondagsschool (eerst inloggen)


Gevraagd: Coördinator / Toezichthouder

meer info..

Christelijke Gereformeerde Kerk, Haadwei 127, 9104 BE Damwâld Tel. 0511-422295
© copyright H. Kooistra 2005-2016