Welkom

op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Damwâld.
Ook stellen wij het zeer op prijs als u eens een dienst van ons bezoekt.

W

ij proberen u informatie te geven over onze kerkelijke activiteiten, verenigingswerk etc.
De preken en andere bijeenkomsten worden live uitgezonden en bewaard, zodat deze op een later tijdstip nog eens te beluisteren zijn.

TOEGEVOEGD:

  • Foto's diakoniereisje 2015
  • Boekenlijst kerst 2015 download
  • De laatste Foar 't Finsters zijn nu te downloaden
--//--
Op D.V. 10 oktober 2015 bestaat het Sionsjeugdkoor precies 25 jaar. Dat willen we graag met u en jou vieren en gedenken tijdens een jubileumconcert. Deze vindt plaats op zaterdagavond 10 oktober 2015 in de Chr. Geref. Kerk aan de Haadwei 127 te Damwald. De kerkdeuren gaan open om 19.00. Het concert begint om 19.30 uur. Naast het Sionsjeugdkoor o.l.v. Geert Venema werkt het Kinderkoor Klein Maar Dapper o.l.v. Wim Magré uit Urk mee. Tjitske ten Hoven-Ypma bespeelt het orgel. De bekende meester Visser uit Nunspeet die verschillende vertelcd's heeft ingesproken en vertellingen doet, zal een vertelling doen. Dominee D.J.T. Hoogenboom, Chr. Geref. predikant te Siegerswoude-De Wilp zal de meditatie verzorgen. De toegang is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden. Een deel van de collecte zal besteed worden aan een goed doel.
Christelijke Gereformeerde Kerk, Haadwei 127, 9104 BE Damwâld Tel. 0511-422295
© copyright H. Kooistra 2005-2015